Return
35
Seconds
35
Minutes
10
Hours
01
Days

מחירון ועידת העיצוב

המלך שלמה
סינגל
4,600 ₪
דאבל
3,200 ₪
טריפל
2,600 ₪
מלון לגונה
סינגל
4,600 ₪
דאבל
3,200 ₪
טריפל
2,600 ₪

* המחירים לא כוללים מע”מ * המחיר לאדם בחדר ** השתתפות ללא לינה 2,000 ₪ לפני מע”מ לא כולל ארוחות * האירוח על בסיס פנסיון מלא וכולל השתתפות בהופעות ובמסיבות

תקנון הוועידה:

על הרישום לוועידה לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 על תקנותיו.

ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאדם אחר.

הרישום הינו לכל ימי הוועידה.

סוגי המיטות ללנים במלונות הועידה יהיו עפ”י זמינות המלונות. אין התחייבות לספק את בקשת המשתתף/ת.

ההרשמה לוועידה הינה על בסיס “כל הקודם זוכה”.

ההנחה להרשמה מוקדמת (18%) הינה ביחס למחירון המלא. מרכז הבניה הישראלי שומר לעצמו את הזכות לסיים את ההרשמה המוקדמת בכל עת, לפי שיקול דעתו.

הנהלת הוועידה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באתר הוועידה שמות של אנשים שנכנסו לשטח הוועידה ללא הרשמה מסודרת ותשלום.

רישום ייחשב כסופי רק לאחר מילוי טופס הרשמה ותשלום.

המחירים כוללים פעילויות רבות ומגוונות המוצעות מטעם המארגנים כגון הופעות וכד’. המחירים אינם כוללים פעילויות שאינן מטעם המארגנים.

אנו מזכירים כי מדובר בוועידת עסקים, אין להביא ילדים לוועידה.

הכנסת אורח לא רשום לחדר תגרור תשלום ההשתתפות בתוספת קנס בגובה מחיר משתתף בחדר יחיד לכל ימי הועידה.

ביטול השתתפות עד ליום 1.9.2022 יחויב בדמי ביטול של 750 ₪ בתוספת מע”מ למשתתף. החל מיום 2.9.2022 ביטול יחויב במחיר מלא.

דמי טיפול בשינויים – כל שינוי בהרכב החדרים, שינוי בית מלון, מספר משתתפים, יחויב ב- 250 ₪ בתוספת מע”מ לדמי טיפול.

תוכנית הבידור מגוונת ומרובת אומנים, מספר המשתתפים בכל מופע כפוף למגבלות הרישוי כפי שיצוינו בכניסה לכל מופע.

קבלת חדרים (Check-in) תתאפשר החל מהשעה 15:00 בלבד. יחד עם זאת רשאי משתתף רשום להגיע לוועידה החל מהשעה 11:00 ולקחת חלק בכל הפעילויות.

פינוי החדר (Check-out) יתבצע לא יאוחר מהשעה 11:00.

משתתף אשר פינה את החדר רשאי ומוזמן להמשיך ולהשתתף בוועידה.

חובה לענוד תג משתתף וצמיד בכל שעות הועידה כולל בזמן הופעות, מסיבות או כל פעילות אחרת.

לא תתאפשר כניסה לכל פעילות מכל סוג ללא תג משתתף וצמיד.

משתתף ללא לינה אינו זכאי לארוחות במלונות הוועידה למעט ארוחת צהריים משותפת לבאי הועידה ביום השני.

המלון מספק שירות שמירת חפצים לבאי הוועידה בזמן שבו החדר אינו עומד לרשותם.

ספקים של מוצרי בנייה ועיצוב יוכלו להירשם ולהשתתף בוועידה רק כחלק מחבילת מיתוג ותצוגה.

הוועידה על כל חלקיה מצולמת בוידאו וסטילס, לרבות צילומי קהל, התוכן ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים. השתתפותך בוועידה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע. ככל שאת/ה מזמין/ה כניסה לוועידה עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום הוועידה וכי בכניסתם לוועידה, הם מאשרים את האמור, ואת/ה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצדם בעניין.

ההשתתפות בוועידה ובאירועים הינה בכפוף להנחיות משרד הבריאות בקשר עם נגיף הקורונה כפי שיהיו בתוקף במועד הוועידה.

תוכנית הוועידה, לרבות המופעים, נתונה לשינויים ולאילוצים אם יהיו.

במקרה של ביטול הוועידה עקב מגפת הקורונה/כח עליון:
במקרה של ביטול הועידה עקב מגפת הקורונה/כח עליון יחויב כל משתתף בחדר זוגי וטריפל בסך של 1,000 ש”ח בצירוף מע”מ, משתתף בחדר סינגל יחויב ב 1,500 ש”ח בצירוף מע”מ (להלן: “דמי השתתפות לא מוחזרים”). ככל שהמלון בו בוצעה ההזמנה לא יקצה את החדרים לא יחויב המשתתף בתשלום נוסף. למקרה שהמלון בו בוצעה ההזמנה מקצה את החדרים, יחויב המשתתף בנוסף לדמי ההשתתפות הלא מוחזרים גם בדמי ביטול של החדר או בדמי מימוש (אם יבחר לממש) והכל בהתאם למדיניות המלון. ביטול/מימוש הזמנת חדר דאבל ו/או טריפל יחייב בהתאם את יתר המשתתפים בחדר. לצורכי תקנון זה “משתתף” משמע אדם יחיד. תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים אחד.

לפרטים נוספים והרשמה מלאו פרטיכם: