חזור
חזור
אג׳נדות
רישום והתכנסות

כניסה מהטיילת בחוץ – מבריכת מלון דן

מגורים
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

מניבים
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

עירוב שימושים
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

רגולציה וסטטוטוריקה
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

ביצוע
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

מגדלים ובנייה לגובה
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

תשתיות לאומיות
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

חדשנות
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

מימון ומיסוי
לחץ לקריאה

עירוניות (מוניציפאלי) והתחדשות עירונית

בכירי הממשל הציגו את חלופת שקד, חוק פינוי בינוי, קידום תב"ע, מתחמים מוכרזים, ראשי הערים יחד עם מהנדסי הערים ניסו למצוא פתרונות מגובי תקציב ממשלתי על מנת להסיר חסמים ולאפשר התחדשות עירונית אמיתית ברחבי הארץ. רעיונות יצירתיים של חברות בניה שפועלות בפריפריה החזירו אופטימיות זהירה בנוגע לאשרות שכבר ב2022 תקבל הפריפריה "בוסט" של תכניות מאושרות להתחדשות עירונית אשר תקודם במקביל לתכניות בקנה מידה ארצי בתחום התחבורה והתשיות הלאומיות. הוצגו דוגמאות קונקרטיות של פרויקטים מאוכלסים שמימשו את התקוות של הדיירים הותיקים והדיירים החדשים, פרויקטים שאיכות החיים של התושבים מצויה בכל מרכיב בפרויקט ברמה הבניין וברמת העיר. ראשי הערים החשובות בישראל (ומהנדסי העיר שלהם), ירושלים, גבעתיים, רמת גן, הרצליה, לוד, נתניה, אשקלון, תל אביב, יהוד מונוסון ועוד.... השתתפו באופן פעיל ודיברו בפתיחות גם על סוגיות שנויות במחלוקת כמו למשל שמירה על צביון מקומי שלא מתיישב עם תכניות ארציות.

לפרטים נוספים והרשמה מלאו פרטיכם: