צביקה חורש, מעצב ואומן בינלאומי

כך משפיע מעצב ישראלי על דור העתיד בסין