פאנל סיכום, בהנחיית אדריכלית כרמל זמיר

Residential Design - How will the future home look like