אשאל ארמוני, יו"ר דירקטוריון חברת נמל חיפה | נמל חיפה – ממטען לנדל"ן